Sekolah

FALSAFAH SEKOLAH

Berdasarkan prinsip bahawa :

1. Setiap pelajar boleh dididik dan diberi ilmu pengetahuan yang sempurna demi melahirkan pelajar berbudaya cemerlang, berwawasan dan berguna kepada Negara.

2. Setiap pelajar dibimbing ke arah membina sahsiah yang mulia

3. Semua pelajar dididik menjadi insan yang bermaruah, hidup hormat-menghormati, tolong-menolong dan bergaul mesra sesama anggota sekolah

VISI   SEKOLAH

SMK CONVENT IPOH, antara 200 buah Sekolah Terbaik Negara Menjelang 2012

 

MISI  SEKOLAH

Melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam bidang Akademik, Kokurikulum, Sahsiah serta Pengurusan dan Kepimpinan.

 

MATLAMAT   SEKOLAH

1. Mewujudkan suasana sekolah yang harmoni

2. Melahirkan pelajar yang taat setia kepada sekolah dan Negara.

3. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan.

PIAGAM PELANGGAN

Kami adalah untuk memberikan perkhidmatan yang mesra, cekap dan sempurna. Oleh itu kami berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas  yang berikut :

1. Memberikan pendidikan yang bermutu, menyeluruh, seimbang dan harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek kepada pelajar

2. Memberi layanan yang mesra dan adil kepada semua pelajar tanpa mengira keturunan, agama dan latar belakang ekonomi keluarga.

3. Menanam dan memantapkan semangat daya saing, daya inovatif dan daya kreatif demi melahirkan pelajar yang mengamalkan budaya belajar cemerlang sejajar dengan matlamat wawasan pendidikan Negara.

LAGU  SEKOLAH

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: